Erityisruokavaliot

Erityisruokavalion tulee perustua sairauden hoitoon tai terveydellisiin syihin. Kansallisen allergiaohjelman (2008 – 2018) mukaisesti lievää allergista oireilua ei tule enää hoitaa oireita aiheuttavaa ruoka-ainetta välttämällä, vaan altistamalla ja vähitellen siedättämällä. Lievää allergista oireilua aiheuttavista ruoka-aineista ei näin ollen laadita ilmoitusta ruokapalveluille.

Ruokavaliosta on perusteltua jättää pois ne välttämättömät ruoka-aineet, joiden on kokeiluun perustuen todettu aiheuttavan merkittävää haittaa tai hengenvaarallisia oireita.

Kouluissa erityisruokavaliosta ilmoitetaan Wilman kautta 16.5. – 12.8 välisenä aikana. Muulloin ilmoitus tehdään paperilomakkeella, joka toimitetaan suoraan ateriapalveluun.

Päiväkodeissa ilmoitus lapsen tarvitsemasta erityisruokavaliosta tehdään paperilomakkeella, joka toimitetaan päiväkodin henkilökunnan kautta palvelukeittiölle.

Erityisruokavalion ilmoituslomake (pdf)