Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta päättää mm. varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, kirjastotoimen ja nuorisotoimen järjestämisestä sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutuspalveluiden ostamisesta.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja se kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Sivistyslautakunnan kokouksiin osallistuu lisäksi nuorisovaltuuston edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.