Kunnanhallitus

7-jäseninen kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on läsnä kunnanhallituksen edustajien lisäksi puhevaltaisena (ilman äänivaltaa) valtuuston puheenjohtajisto. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Kannisto Rita

valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, KOK.

Henkilökohtainen varajäsen Tomi Pohjantähti

Ventola Anita

valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, valtuuston vaalilautakunnan jäsen, PS
Puh. 050 535 7407

Henkilökohtainen varajäsen kunnanhallituksessa Mirja Pöhö, KD