Kunnanhallitus

9-jäseninen kunnanhallitus on toimielin, joka valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnanhallitus kokoontuu yleensä 2 – 3 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on läsnä kunnanhallituksen edustajien lisäksi puhevaltaisena (ilman äänivaltaa) valtuuston puheenjohtajisto. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Nylund Piia

valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, valtuuston vaalilautakunnan varajäsen, SDP
Puh. 040 756 4637
<p>Kunnanhallituksessa henkilökohtainen varajäsen Pirjo Alijärvi</p>