Europarlamentin jäsen painaa äänestysnappia vauva sylissään.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti (EP; epävirallisesti myös europarlamentti tai EU-parlamentti) on Euroopan unionin kansanedustuslaitos. Sen jäsenet valitaan suorilla vaaleilla joka viides vuosi.

Euroopan parlamentti on Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston (eli ministeriöneuvoston) ohella Euroopan unionin keskeinen päätöksentekoelin.

Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa saman vaaliajanjakson puitteissa. Vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa vaaliajanjakso on 23-26.5.2019. Suomessa vaalipäivä on 26.5.2019

Vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Jokaisesta jäsenvaltiosta valitaan väkilukuun suhteutettuna määrä EP:n jäseniä, yhteensä enintään 751. Suomesta EP:n jäseniä valitaan 14, jos Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia) ei enää ole unionin jäsenvaltio vaalikauden alkaessa, muutoin 13. EP:n jäsenet ryhmittyvät parlamentissa Euroopan laajuisten puolueiden mukaisiin poliittisiin ryhmiin.

Euroopan parlamentin asema ja toimivalta ovat vahvistuneet merkittävästi viime vuosina. Euroopan parlamentin toimivalta voidaan ryhmittää viiteen kokonaisuuteen:

  1. Parlamentti päättää yhdessä jäsenvaltioita edustavan ministerineuvoston kanssa EU:n lainsäädännöstä. Parlamentilla on mahdollisuus pyytää komissiota tekemään lainsäädäntöehdotuksia.
  2. Parlamentti päättää EU:n talousarviosta yhdessä ministerineuvoston kanssa. Parlamentti hyväksyy EU:n monivuotiset rahoituskehykset.
  3. Parlamentti hyväksyy EU:n uudet jäsenvaltiot ja merkittävät kansainväliset sopimukset, mm. kauppasopimukset.
  4. Parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan jäsenvaltioiden päämiehistä koostuvan Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta. Parlamentti hyväksyy muut komission jäsenet. Parlamentilla on mahdollisuus antaa epäluottamuslause komissiolle.
  5. Parlamentti valvoo erityisesti komission toimintaa. Yksityisillä parlamentin jäsenillä on oikeus suullisten ja kirjallisten kysymysten esittämiseen neuvostolle ja komissiolle. Parlamentti myös nimittää Euroopan oikeusasiamiehen.