Tapahtumat Turengin torilla ja kävelykadulla

Turengin tori toimii nykyään pääasiassa pysäköintialueena, joten jos se halutaan vuokrata tapahtumapaikaksi, niin kunta perii siitä maksun:  150 e/ vrk. Tämä siksi, että torille pitää erikseen käydä hyvissä ajoin laittamassa pysäköintikiellot ja tuoda puomit, ettei siellä ole autoja, kun tapahtuman järjestäjät tulevat paikalle. Tähän maksuun sisältyy mahdollinen sähkö ja jätehuolto. Torin käyttöoikeutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse Eija Paturilta.

Muulla kävelykadun alueella ei peritä maksuja. Lähellä leikkipuistoa on sähköpiste, josta tarvittaessa voi ottaa sähköä, josta laskutetaan mittarilukemien mukaan. Tästä tulee sopia etukäteen, koska sähköpiste on lukittu.

Kävelykadun käyttö tapahtumiin tai yksittäiseen myyntikojuun on maksutonta, mutta siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin sähköpostitse maankäyttöinsinööri Eija Paturille. Ilmoituksessa on kerrottava päivä, kellonaika, mihin tarkoitukseen sinne tullaan ja kuka on vastuuhenkilö. Jos vastuuhenkilöä ei erikseen ilmoiteta, on ilmoittaja vastuussa tapahtumasta.

Tapahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia, että tapahtumasta ei aiheudu vaaraa tai tarpeetonta haittaa alueen muille käyttäjille. Kevyen liikenteen väylät tulee aina pitää avoimina. Alue pitää pitää siistinä tapahtuman aikana ja siivota välittömästi tapahtuman päätyttyä. Alueella ei ole erillistä jäteastiaa, joten roskat tulee viedä pois.