6. Anniskelu tilaisuuksissa ja tapahtumissa

Uudessa alkoholilaissa ei ole säännöstä tilapäisestä anniskeluluvasta. Tapahtumia kuten festivaaleja varten voidaan hakea määräaikaista anniskelulupaa (haetaan samalla lomakkeella kuin toistaiseksi voimassa oleva anniskelulupa). Tilaisuuksissa voidaan anniskella myös ilmoituksella, mutta se edellyttää, että alue on hyväksytty etukäteen anniskelualueeksi alueen omistajan tai haltijan toimesta. Lisätietoa anniskelusta ja luvista.

7. Melu- tai tärinäilmoitus

Melu- tai tärinäilmoitus on syytä tehdä, jos yleisötilaisuudesta tai muusta tapahtumasta on odottavissa erityisen häiritsevää tilapäistä melua tai tärinää. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä ympäristöpäälliköltä.