ilveslapset_tutkimassa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista.

Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2022. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma kuvaa kuntamme tapaa toteuttaa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitelmamme on kuva- ja tarinapainotteinen, aidosti käytännönläheinen, visuaalisesti houkutteleva ja helppolukuinen teos, joka avaa pedagogiikan ytimet. Varhaiskasvatussuunnitelmaa ovat olleet yhdessä rakentamassa lapset, huoltajat ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Varhaiskasvatuksessa laaditaan jokaiselle lapselle oma varhaiskasvatussuunnitelma (lapsen vasu). Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on lapsuutta arvostava, lasta kannatteleva ja positiivinen kertomus hänen ainutlaatuisuudestaan. Suunnitelmaan kootaan, mitä tietoja ja taitoja lapsella jo on, mitä lapsi on juuri opettelemassa ja mitkä asiat häntä kiinnostavat. Lapsi on mukana suunnitelman tekemisessä. Lapsen osallisuus voidaan toteuttaa kuvien, videoinnin, haastattelujen tai kysymysten muodossa joko jo ennen vasukeskustelua tai sen yhteydessä. Kasvattajat ja huoltajat sopivat ja kirjaavat, miten lapsen oppimista ja kasvua tuetaan varhaiskasvatuksessa ja kotona. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisten ja kuntakohtaisten suunnitelmien sisällön toteutumisen arjessa. Ryhmän varhaiskasvatussuunnitelma kertoo miten ryhmässä huomioidaan lasten osallisuus, hyvinvointi ja oppiminen. Suunnitelmassa huomioidaan lapsiryhmän vahvuudet, mielenkiinnon kohteet ja tarpeet.

Liitteet ja linkit