Päiväkodin naulakko.

”Varhaiskasvatuksen laatua kehitetään systemaattisen arvioinnin avulla. Arviointia toteutetaan sekä kansallisella että paikallisella tasolla. Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee arvioida muun muassa paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia sekä niiden toteutumista. Yksiköiden arviointi kohdistuu erityisesti toiminnan järjestelyihin sekä ja pedagogiikan toteutumiseen. Myös Lapsen vasua tulee arvioida yhdessä huoltajan kanssa vähintään kerran vuodessa. Arvioinnin avulla tehdään näkyväksi varhaiskasvatuksen vahvuuksia sekä kehittämisen tarpeita.” (OPH 2023)

Varhaiskasvatustoimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Kehitettävät teemat nousevat esiin toiminnan arvioinnin kautta, esimerkiksi havainnoinnin, kyselyiden ja palautteiden perusteella.
Janakkalan varhaiskasvatus on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Opetushallitukselta rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Kehittämistoiminta on osa lakisääteistä laadukasta varhaiskasvatuksen arkea.

Ajankohtaisia hankkeita

VakaJaDigi