Varhaiskasvatus edistää lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Kasvun ja oppimisen tuki totetutetaan iklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyvät tarpeet mahdollistaen osallistumisen toimintaan hänen omassa ryhmässään joustavin järjestelyin yhdessä muiden lasten kanssa.

Lapsen yksilöllistä tuen tarve arvioidaan yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja (kveo). Hän on kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja huoltajia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa monialaisessa yhteistyössä. Myös lasta kuullaan ja otetaan huomioon hänen mielipiteensä.

Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä tukipalveluista tehdään hallintopäätös, joka perustuu tuen tarpeen arviointiin. Janakkalassa konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja valmistelee hallintopäätöksen ja vastaa lapsen huoltajien tai muun laillisen edustajan kuulemisesta. Hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja. Valmisteluprosessissa huomioidaan mahdolliset asiantuntijalausunnot. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään päätöksen mukaisesti, myös silloin kun tuen taso muuttuu.

lapsen tuen jatkumo

Ota yhteyttä

Finska Jaana

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Varhaiserityiskasvatus, Varhaiskasvatus

Haltian päiväkoti
Harvialan päiväkoti
Päiväkoti Pesäpuu
Esiopetus Välkky
Yksityinen varhaiskasvatus

Tuominen Pinja

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Varhaiserityiskasvatus, Varhaiskasvatus

Päiväkoti Kivitasku
Jänispolun päiväkoti
Esiopetus Välkky
Perhepäivähoito

Turenki

Lamminen Anu

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Varhaiserityiskasvatus, Varhaiskasvatus

Kettukallion päiväkoti
Pikkuniitun päiväkoti
Porttilantien päiväkoti
Perhepäivähoito
Yksityinen varhaiskasvatus

Tervakoski