Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 12. – 25.2.2024.

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Janakkalassa koulupaikka määräytyy alakoulujen oppilaaksi ottoalueiden mukaan. 

Kouluun ilmoittaudutaan Wilma-järjestelmän kautta. Koulutulokkaille postitetaan kirjeet helmikuun alussa, josta löytyvät ilmoittautumisohjeet. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista hakea myös koulukuljetusta. Ota yhteyttä sivistystoimistoon, mikäli et ole saanut kirjettä tai kouluun ilmoittautuminen tapahtuu edellä mainitun ilmoittautumisajan jälkeen.

Huoltajilla on mahdollisuus hakea toissijaista koulupaikkaa muusta kuin oppilaaksi ottoalueen mukaisesta ensisijaisesta koulusta. Toissijaisessa oppilaaksi otossa oppilaalla ei ole oikeutta koulumatka- tai kuljetusetuun. 

Koulun aloittamisen siirtäminen vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin 

Tietyissä tapauksissa koulunkäynti on mahdollista aloittaa vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin. Kuusivuotiaana aloittaminen on mahdollista, mikäli lapsella katsotaan jo olevan riittävät valmiudet koulunkäynnistä suoriutumiseen. Arvioinnin tekee psykologi huoltajien hankkimana ja kustantamana.  

Koulunaloitusta voidaan myös lykätä vuotta säädettyä myöhemmäksi, mikäli asiantuntijalausunnossa niin todetaan. Lisätietoa tästä ja mahdollisesta kouluvalmiusarviosta saa lapsen esiopetuspaikasta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajilta. 

Muuttavat oppilaat 

Perheen muuttaessa kuntaan tai kunnan sisällä, tulee täyttää kouluun ilmoittautuminen –lomake. Myös tulevan koulun rehtoriin kannattaa olla yhteydessä käytännön järjestelyjen, kuten kouluun tutustumisen ja aloitusajankohdan sopimiseksi. Kunnan sisällä muutettaessa lähikoulu voi vaihtua oppilaaksi ottoalueiden rajojen mukaisesti.  

Liitteet

Kouluun ilmoittautuminen

Hakemus toissijaiseen kouluun

Ota yhteyttä

Huotari Sisko

opetustoimenjohtaja, vs. sivistysjohtaja
Sivistystoimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nuorteva Sanna

palvelusihteeri
Sivistystoimen hallinto

oppilasasiat, nuorisopalvelut
Mallinkaisten leirikeskuksen varaukset

Juttilantie 1, 14200 Turenki