Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheet

Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla UNICEF auttaa kuntia takaamaan hyvän elämän jokaiselle lapselle. Malli on kansainvälinen ja perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (Suomessa voimaan 1991). Sopimus on sitova. Se takaa maailman jokaiselle lapselle erityiset oikeudet, kuten oikeuden elämään ja kehittymiseen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja siihen, että lapsen etu on yhteiskunnassa ensisijaisesti otettava huomioon

Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheet kunnassa ovat:

 1. Malliin hakeminen
 2. Lapsen oikeuksiin tutustuminen
 3. Nykytilan kartoitus
 4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma nykytilan kartoituksen perusteella (keväällä 2021)
 5. Unicef hyväksyy toimintasuunnitelman HYVÄKSYTTY KESÄLLÄ 2021
 6. Seuranta 17.11.2022
 7. Arviointi ja tunnustus ensimmäisen kerran kesällä 2023

Miten nykytilan kartoitus etenee?

Nykytilan kartoituksessa on neljä vaihetta:

 1. Lasten ja nuorten näkemysten kerääminen.
 2. Indikaattoritiedon keruu eli kunnan lapsenoikeustilanteen itsearviointi ja kansallisesta tiedonkeruusta tulevien kuntakohtaisten tietojen syöttäminen.
 3. Tulosten yhteenveto koordinaatioryhmän, lasten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
 4. Tulosten käsittely ja jakaminen kunnan sisällä sekä UNICEFille

Koska nykytilan kartoituksessa arvioidaan koko kunnan tilannetta, sen toteuttaminen tehdään yhdessä lasten, nuorten sekä laajasti kunnan eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Miten kehittämistavoitteista sovitaan?

Alkukartoituksen perusteella valitaan yhdessä kehittämiskohteet. Lasten ja nuorten vaikutus painottuu valinnoissa.

Millä perusteella tunnustus myönnetään?

UNICEF arvioi sekä kunnan kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.

Tunnustuksen saaminen edellyttää mm.

 • koko kunnan sitoutumista mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
 • rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää, pitkäjänteistä työtä
 • lapset ja nuoret ovat vahvasti mukana työssä
 • kunnassa huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

Ohjausryhmä ja tiimi

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyötä varten on perustetut ohjausryhmä ja pienempi toimeenpaneva tiimi.

Ohjausryhmä:
Reijo Siltala, kunnanjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
Kariina Kirsa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Pirjo Alijärvi, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Piia Aitto-oja, valtuuston jäsen
Päivi Niiranen, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja
Jouni Wilpola, sivistysjohtaja
Virpi Kröger, johtava ylilääkäri
Sanna Kortesoja, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja
Elina Taipalus, sivistystoimen kehittämispäällikkö
Sanna Laine, nuorisopalvelupäällikkö
Inkeri Jortikka,  liikuntapäällikkö
Esa Heikkinen, kiinteistöpäällikkö
Kari Nostaja, teknisen toimen kehittämispäällikkö
Anu Vaarnamo, lapsi- ja perhetyön pappi, Janakkalan seurakunta
Henkilöstöjohdon edustus tarvittaessa
Jaana Hymmi, LYK- koordinaattori, perhekeskuksen toiminnanjohtaja, sihteeri

Tiimi:
Kariina Kirsa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Sini Kelo, sote -kehittämispäällikkö
Elina Taipalus, sivistystoimen kehittämispäällikkö
Riitta Ranta, varhaiskasvatuksen pedagoginen johtaja
Sanna Laine, nuorisopalvelupäällikkö
Inkeri Jortikka, liikuntapäällikkö