Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheet

Lapsiystävällinen kunta -mallin avulla UNICEF auttaa kuntia takaamaan hyvän elämän jokaiselle lapselle. Malli on kansainvälinen ja perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (Suomessa voimaan 1991). Sopimus on sitova. Se takaa maailman jokaiselle lapselle erityiset oikeudet, kuten oikeuden elämään ja kehittymiseen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja siihen, että lapsen etu on yhteiskunnassa ensisijaisesti otettava huomioon

Lapsiystävällinen kunta -mallin työvaiheet kunnassa ovat:

 1. Malliin hakeminen
 2. Lapsen oikeuksiin tutustuminen
 3. Nykytilan kartoitus
 4. Tavoitteet ja toimintasuunnitelma nykytilan kartoituksen perusteella (keväällä 2021)
 5. Unicef hyväksyy toimintasuunnitelman HYVÄKSYTTY KESÄLLÄ 2021
 6. Seuranta 17.11.2022
 7. Arviointi ja tunnustus ensimmäisen kerran kesällä 2023

Miten nykytilan kartoitus etenee?

Nykytilan kartoituksessa on neljä vaihetta:

 1. Lasten ja nuorten näkemysten kerääminen.
 2. Indikaattoritiedon keruu eli kunnan lapsenoikeustilanteen itsearviointi ja kansallisesta tiedonkeruusta tulevien kuntakohtaisten tietojen syöttäminen.
 3. Tulosten yhteenveto koordinaatioryhmän, lasten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.
 4. Tulosten käsittely ja jakaminen kunnan sisällä sekä UNICEFille

Koska nykytilan kartoituksessa arvioidaan koko kunnan tilannetta, sen toteuttaminen tehdään yhdessä lasten, nuorten sekä laajasti kunnan eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Miten kehittämistavoitteista sovitaan?

Alkukartoituksen perusteella valitaan yhdessä kehittämiskohteet. Lasten ja nuorten vaikutus painottuu valinnoissa.

Millä perusteella tunnustus myönnetään?

UNICEF arvioi sekä kunnan kehittämisprosessia että saavutettuja tuloksia.

Tunnustuksen saaminen edellyttää mm.

 • koko kunnan sitoutumista mallin toteuttamiseen ja kehittämistyöhön
 • rakenteellisiin muutoksiin tähtäävää, pitkäjänteistä työtä
 • lapset ja nuoret ovat vahvasti mukana työssä
 • kunnassa huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät.

Työryhmä

Liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka
Teknisen toimen kehittämispäällikkö Kari Nostaja
Sivistystoimen kehittämispäällikkö Elina Taipalus
Varhaiskasvatusjohtaja Riitta Ranta
Nuorispalvelupäällikkö Sanna Laine
Viestintäsuunnittelija Heidi Lampsijärvi
LYK- ja HYTE- vastaava Minna Maijala
Luottamushenkilö Piia Aitto-oja
Nuorisovaltuuston edustaja Samuel Chiruza Kadeyi (varaedustajat Sally Nguyen ja Joyce Shun Lae Kyaw)
Seurakunnan edustaja Anu Vaarnamo

Työryhmää täydennetään järjestöjen edustajilla ja asiantuntijoilla tarpeen mukaan.

Työryhmän toimintaa ohjaa kunnan johtavista viranhaltijoista muodostuva INNO.