Klikkaa suunnitelma auki: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2023 asettaa kaikille toimijoille yhteiset neljä isoa muutostavoitetta ja sovittaa hyvinvointityötä yhteen niin, että tavoitteeksi asetetut muutokset parempaan lasten ja nuorten elämässä on mahdollista saavuttaa. Tähän työhön suunnitelma kutsuu kaikki kunnan aikuiset mukaan.

Muutostavoitteet, jotka liittyvät lasten ja nuorten kokemaan hyvinvointiin ovat:

  1. Yleinen terveydentila paranee
  2. Fyysinen aktiivisuus lisääntyy
  3. Osallisuuden kokemus lisääntyy
  4. Ahdistuneisuus vähenee

Lapsiystävällisyys Janakkalassa tarkoittaa mm. sitä, että aikuiset ottavat aktiivisen yhteisvastuun lasten ja nuorten oikeuksista ja osallisuudesta kukin omissa rooleissaan. Kun on riittävän monta samaan tavoitteeseen tähtäävää lisäarvoa tuovaa tekoa, niin muutos parempaan alkaa tapahtua. Vaikuttavuus syntyy siitä, että toimijat mukauttavat omaa tekemistään suhteessa muihin toimijoihin ja lapset ja nuoret ovat mukana yhteisessä työssä.

Graafi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta.