Tämä kysely on osa nykytilan kartoitusta liittyen Janakkalan lapsiystävällisyyteen. Lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18 –vuotiaita.

Janakkala on sitoutunut kehittämään lapsiystävällisyyttä Unicefin mallin mukaisesti. Kuntalaisten näkemykset vaikuttavat kehittämiskohteiden valintaan.

Kiitos, että osallistut ja olet mukana tekemässä Janakkalasta vielä parempaa paikkaa lapsille ja nuorille!

Kerro miten Janakkala voisi olla lapsiystävällisempi