Lukiossamme on käynnissä lukuvuonna viisi hanketta, joihin parantavat hyvinvointia ja antavat lisätukea pedagogisiin ratkaisuihin.

Kolmen kopla 

Lukuvuoden ajan koulussamme toimii Kolmen kopla -hyvinvointihanke yhteistyössä Hausjärven ja Lopen lukioiden kanssa. Hankkeesta vastaa hyvinvointikoordinaattori Rita Kannisto.  Tavoitteena on kehittää ja tukea opiskelijoiden sekä henkilökunnan hyvinvointia ja vahvistaa laaja-alaista osaamista. Opiskelijoiden yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen on yhtenä hankkeen tavoitteena, sekä opettajien samanaikaisopettajuuden ja vertaisopettajuuden kehittäminen.

Toimintaa suunnitellaan  yhdessä opiskelijakuntien hallitusten ja tutoropettajien kanssa.

Finest Future

Janakkalan lukio on on mukana Finest Future -ohjelmassa, jossa ulkomaiset opiskelijat  suorittavat kolmivuotisen lukio-opinnot suomen kielellä. Toinen ryhmä aloitti opinnot lukuvuonna 23-24. Viime lukuvuoden ryhmästä kaikki opiskelijat jatkavat opintojaan.

Voimaannuttava oppimisen tuki

Tavoitteena on järjestää laadukasta lähilukion opetusta niin, että jokainen opiskelija saa riittävästi tukea lukio-opintojensa aikana. Pyrimme järjestelmällisesti kartoittamaan tuen tarpeita lukio-opintojen alussa ja aikana, jolloin voimme tukea suunnitelmallisesti ja tehokkaasti opiskelijoiden oppimista.

Osaaminen kukoistamaan

Hankkeessa pyritään löytämään uusia tapoja opiskella matematiikkaa ja lisätä osaamisen tunnistamista ja yksilöllisiä oppimispolkuja matematiikan opetuksessa.

Pyrimme lisäämään lukiokoulutuksen saavutettavuutta maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa sekä etsimään uusia kouluttamista vahvistavia tapoja opinto-ohjaukseen. 

Kehitämme riittävästi tuettua lukiopolkua maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka suorittavat lukio-opintojaan kehittyvällä suomen kielellä.

Kaikkien koti

Hanke antaa lukio-opiskelijalla mahdollisuuden kehittää kansainvälistä osaamistaan. Taitoja vahvistetaan lukion omassa toimintakulttuurissa, laaja-alaisen osaamisen toteutuksissa sekä kaikkien oppiaineiden opinnoissa. Näitä ovat esimerkiksi vuorovaikutusosaaminen, globaali- ja kulttuuriosaaminen.

Kansainvälisyys avartaa nuoren maailmankuvaa ja kokemusmaailmaa. Huomiota kiinnitetään kulttuurien tuntemuksen syventämiseen. Hyödyntämällä kotikansainvälisyyttä opiskelijaa ohjataan aktiiviseen kansainväliseen toimintaan.

Hanke kehittää globaalikansalaisen asennetta, kielitaitoa, yhteistyö- ja tiimitaitoja. Se antaa mahdollisuuden kohtaamiselle, elinikäiselle oppimiselle ja luo kiinnostusta uusia mahdollisuuksia kohtaan.

Yhdessä olemme enemmän – Työhyvinvointi- ja työyhteisötaitoja oppimassa

Valmennuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien työyhteisötaitoja, työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä kykyä lempeästi reflektoida omaa tapaa toimia työyhteisössä. Näin rakennamme myös koko työyhteisön hyvinvointia.