Kenelle?

Tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille kilpaurheilijoille.

Miten harjoitellaan?

Urheilulinjan harjoittelu painottuu sekä fysiikkaharjoitteluun että kehittämiseen. Urheilulinjan opiskelijat tekevät aamuharjoituksia kahdesti viikossa URLI:n valmentajien ohjauksessa. Monipuolisten fysiikka- ja taitoharjoitusten tavoitteena on tukea opiskelijoiden omia valmennus- ja harjoitusohjelmia. Harjoituksia pidetään Turengin ulkoliikuntapaikoilla, liikuntahallilla, koululla, ja Kuumola-talolla.

Miten URLI tukee lukio-opintoja?

URLI:n harjoitukset ovat kouluaikana ja urlilaisten lukujärjestykset suunnitellaan tukemaan harjoittelua. URLI:n suorittamisesta saa viisi (5) kurssia/opintojaksoa lukion oppimäärään. Viisi kurssia/opintojaksoa yhdistettynä lukion muuhun liikuntakurssien/liikuntaopintojaksojen tarjontaan tarjoaa hyvät lähtökohdat suorittaa liikunnan lukiodiplomi ja hakeutua liikunta-alan jatko-opintoihin.

Liikunta-alan jatko-opintoja silmällä pitäen URLI tarjoaa harjoittelun ohella myös mahdollisuuden lähestyä urheilua valmennuksen ja ohjauksen näkökulmasta. Urlilaiset voivat hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan ohjausyhteistyössä yläkoulun liikuntaluokan kanssa.

Tarvittaessa lukio rakentaa urlilaisille urheilijalähtöisiä opintoratkaisuja ja -joustoja. Näitä ovat esimerkiksi verkko-opiskelu leiritysten aikana sekä opinto-ohjelman rakentaminen urheilijan harjoitusohjelma huomioiden. Myös tukiopetus ja tukikurssit/tukiopintojaksot auttavat opiskelijaa silloin, kun harjoitteluohjelma leirien tai kilpailujen vuoksi vaatii runsaasti aikaa ja voimavaroja urheiluun.

Miten haen?

Keväällä toisen asteen yhteishaussa (yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon). Hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Janakkalan lukion urheilulinja on oma erillinen hakukohteensa. Lopullinen valinta tapahtuu haastattelun perusteella.

Keneltä lisätietoja?

Urheilulinjan yhteysopettajalta Vesa-Matti Seppälältä tai lukion opinto-ohjaajalta Kaisa Sihvoselta.

Seppälä Vesa-Matti

liikunnan lehtori

Sihvonen Kaisa

opinto-ohjaaja
Janakkalan lukio

Janakkalan lukion opinto-ohjaaja