Järjestöt ja julkinen kumppanuus

Tasavertainen kumppanuus maakunnan ja kuntien (kunnan) kanssa

Toimenpiteet Janakkalassa

  • Yhdistykset otetaan vahvasti mukaan kuntastrategian ja hyvinvointikertomuksen laatimiseen/päivittämiseen.
  • Listataan ja tiedotetaan yhdistyksiä aktiivisesti sellaisista tulevista hankkeista ja projekteista, joihin yhdistykset voivat osallistua.
  • Uusille asukkaille postitettavaan tervehdykseen tuotetaan miniesite Janakkalan yhdistyksistä.
  • Luodaan janakkala.fi-sivulle oma sivu yhdistyksille, jonne kootaan yhdistyksille olennaisin ja ajankohtaisin informaatio.
  • Uudelle valtuustolle ja kuntajohdolle järjestetään info yhdistystyöstä ja sen merkityksestä (SILTA).

Yhdistystoiminnan merkitys ja arvostus nousee

Toimenpiteet Janakkalassa

  • Julkaistaan tarinoitajanakkalasta.fi -sivustolla juttuja yhdistyksistä.
  • Ehdotetaan paikallislehteen juttusarjaa yhdistyksistä.
  • Muistutetaan yhdistysten käytössä olevista viestintäkanavista, kuten Janakkalan tapahtumakalenteri ja Häme Events.
  • Järjestökentän rooli tuodaan esille kuntastrategiassa ja hyvinvointikertomuksessa/suunnitelmassa.
  • Nimetään ja palkitaan vuosittain ansioistaan vuoden yhdistys (yhdistysyhteyshenkilöistä koostuva ryhmä ehdottaa, kunnanhallitus päättää).