Aktiiviset ja osaavat yhdistykset

Yhdistysten taloudellinen osaaminen kasvaa ja rahoituskanavat monipuolistuvat

Toimenpiteet Janakkalassa

  • Jatketaan kunnan avustuskäytäntöjen yhtenäistämistä ja haun helpottamista, tiedotetaan avustuksista aktiivisesti.
  • Jaetaan tietoa muista käytettävissä olevista rahoitusmahdollisuuksista mm. Yhdistysten FB-ryhmässä, uutiskirjeessä ja tapaamisissa.
  • Kannustetaan yhdistyksiä “laatukäsikirjan” tekemiseen ja ohjeistetaan siihen.
  • Kunnan takauspankki väliaikaisen rahoitukseen, kun hankkeelle on myönnetty jälkipainoitteista EU-rahoitusta.

Yhdistykset hyödyntävät ja jakavat resursseja keskenään

Toimenpiteet Janakkalassa

  • Tiedotetaan yhdistyspörssin olemassaolosta.
  • Järjestetään kiertäviä kylätapahtumia.
  • Perhekeskus järjestää kylätalokiertueen 2021.

Yhdistystoimijoille on tarjolla koulutusta heidän tarpeista lähteviin aiheisiin

Toimenpiteet Janakkalassa

  • Järjestetään vuosittaiseen yhdistystapaamiseen koulutus/luento kaivatusta aiheesta.
  • Järjestetään koulutusta myös etänä, jolloin useammalla on mahdollisuus osallistua.
  • Koulutusaiheiden tarpeet selvitetään yhdistyksiltä.