Strategia

Visio

Janakkala on Suomen kasvukäytävän vetovoimaisin kotikunta

Kotikunta

Janakkala houkuttelee uusia asukkaita ja yrityksiä. Asumiseen on tarjolla monipuolisesti eri elämäntilanteisiin sopivia vaihtoehtoja.

Elinvoimainen

Tervakoski, Turenki ja kylät ovat eläviä ja viihtyisiä. Kunta, yritykset ja yhdistykset tarjoavat yhteistyössä palveluita, harrastuksia ja tapahtumia mielekkään elämän eväiksi. Yrityksillä on hyvät edellytykset toimia Suomen kasvukäytävän logistisessa keskipisteessä.

Innovatiivinen

Janakkalassa on kaikkialla toimivat tietoliikenneyhteydet, joihin yritykset ja kuntalaiset voivat tukeutua. Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään laajasti eri toiminnoissa. Kaavoituspolitiikka mahdollistaa uusien, innovatiivisten energiaratkaisujen käytön.

Arvot

 • Innostava
 • Läheinen
 • Vastuullinen
 • Elinvoimainen
 • Saavutettava

Strateginen tavoite

Janakkala on kasvava kunta, jonka talous on kestävällä pohjalla ja kuntalaisten kokonaisetu on kaiken toiminnan perusta

Pitkän aikavälin tavoitteet

 • Hyvinvoiva kuntalainen
 • Monipuoliset mahdollisuudet asua taajamissa ja kylissä
 • Viihtyisät ja toimivat taajamakeskustat
 • Aktiivinen ja innostava elinvoimapolitiikka
 • Toimivat ja laadukkaat palvelut

Valtuustokauden tavoitteet (2016-2017)

 • Monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut
 • Riittävästi vuokra- ja omistusasuntoja
 • Vetovoimainen kaavoitus
 • Energiatalouteen panostaminen
 • Tehokkaat työllistämistoimenpiteet
 • Tehokas kouluverkko
 • Monipuoliset oppimisympäristöt ja oppimisen digitalisointi
 • Sähköisten palvelujen käyttöönotto
 • Resurssitehokas tilankäyttö
 • Palvelurakenteiden optimointi

Kärkihankkeet

 • Turengin ja Tervakosken keskustan kaavoitus
 • Perhetalo: lasten ja nuorten monialainen palvelukokonaisuus
 • Kaavojen ja määräysten väljentäminen
 • Mahdollisuus ekologiseen rakentamiseen asunto- ja yritysalueilla
 • Hankinta-strategian laatiminen
 • Mahdollistetaan yksityisten alueiden kaavoitus (elinkeinoalueet)