Paperitehdas

Tervakoski on ollut valjastettuna ihmisten avuksi niin kauan kuin alueen omistuksesta löytyy kirjattuja tietoja. Jo kesällä 1817 koskessa oli pato ja kaksi vesipyörää, joista toinen pyöritti myllyä ja toinen sahaa. Paperitehdas sai alkunsa, kun alueen omistukseensa saanut Gustaf Georg Nordenswan pohti miten hyötyä koskesta silloisia toimintoja enemmän. Tuohon aikaan paperiruukkeja oli Suomessa kaksi, toinen lähellä Turkua ja toinen Tampereella Tammerkoskella. Paperille alkoi olla kysyntää ja kotimaiselle paperinvalmistukselle antoi pontta se, että vuonna 1817 tuontipaperista alettiin maksamaan tuontitullia.

Kosken varrelle 1818 perustettu paperitehdas valmisti ensi alkuun vesivoimalla paperia lumpuista. Tuotanto koneellistui 1850-luvulla kun siirryttiin höyryvoiman käyttöön. Tervakosken tehdas on aina kulkenut omia polkujaan Suomen paperitehtaiden joukossa. Se käytti lumppua raaka-aineena poikkeuksellisen pitkään 1960-luvulle saakka ja keskittyi jo varhain erikoispapereihin. Tervakoskella on tehty mm. savukepaperia ja setelipaperia. Setelipaperin valmistuksen aikaan tehtaan osake-enemmistö oli Suomen Pankilla.

Nykyäänkin tehdas valmistaa ja myy erikoispapereita, kuten päällystettyjä ja päällystämättömiä ohuita painopapereita sekä ekologisia elintarviketeollisuuden pakkauspapereita, kuten mm. hampurilaisten käärepapereita globaaleille markkinoille. Vuodesta 1999 lähtien tehdas on kuulunut itävaltalaiseen Delfort–konserniin.

Parhaimmillaan 1975 tehdas kaikkine oheistoimintoineen työllisti 1700 työntekijää, nykyään henkilöstövahvuus on n. 330.