Konttorin aulasta otettu kuva vuodelta 1949. Kassaluukulla työskentelee nainen kassakoneen ääressä, huoltoluukulla asioi toinen nainen.

Pääkonttori

Tehtaan nykyinen pääkonttori on valmistunut 1947 edellisen konttorin paikalle ja sitä on laajennettu 1960-luvulla. Pääkonttorin on suunnitellut arkkitehti, rakennusneuvos Heimo Kautonen (1910–2001), jonka käden jälki näkyy laajalti Tervakoskella.

Kautosella oli Suomen oloissa poikkeuksellisen pitkä ja ansiokas ura useiden paperiteollisuusyhtiöiden arkkitehtina. Hän teki vuosikymmeniä yhteistyötä Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n, G. A. Serlachius Oy:n, Myllykoski Oy:n, Tervakoski Oy:n ja Kajaani Oy:n kanssa. Kautonen laati kaikille yhtiöille sekä asemakaavoja että suunnitteli lukemattoman määrän asuin-, konttori- ja tehdasrakennuksia.