Tälle sivulle on koottu projekteja ja hankkeita, joissa Janakkalan kunta tai jokin kunnan yksiköistä on mukana.

Vihreän siirtymän toimintaympäristö – vähähiilinen Industrial park MORE

 • Teollisuuden uudistaminen/kiertotalouden prosessit
 • HCT-liikenteen Transport Park MORE:n toimintakonseptin suunnittelu
 • Digitaaliset, vastuulliset asiakastarvelähtöiset ratkaisut/kehittäminen
 • Vähähiilisen Industrial Park MORE-  organisoituminen ja ekosysteemin toiminnan konseptointi, tunnettuus/viestintä
 • Hanke Linnan Kehityksen sivuilla.

Tieto lisää toimivuutta –hanke

Tieto lisää toimivuutta -hanke mahdollistaa Janakkalan kunnan, Forssan kaupungin ja Hattulan kunnan yhteistyön osana digitaalista siirtymää. Hanke edistää osallistuvissa kunnissa tunnistettuja yhteisiä digitaalisten palveluiden kehitystavoitteita rankentamisen ja maankäytön sovelluksessa.

Digitaaliset palvelut kunnassa muodostavat systeemisen kokonaisuuden, jota kehittämällä tavoitellaan päällekkäisten prosessien poistamista sekä toiminnan tehostamista mm. lupa-asioinnissa. Kehityksen kohteita ovat järjestelmämielessä tietoaineistojen laadun kuvantaminen, arviointi ja kehittäminen sekä osaamismielessä niiden käyttöön osallistuvan henkilöstön kouluttaminen ja osallistaminen. Sovelluksen kehityskohteina ovat paikkatietojärjestelmä, lupa-asiointipalvelut ja rakennusvalvonnan sekä maankäytön nykyaikaistaminen. Hankerahoitus valtiovarainministeriöltä.

Lisätietoja Pasi Talja.

YHDESSÄ-hanke 1.8.2022-31.11.2023

Liikuntapalvelut on mukana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallinnoimassa työsuojelurahaston rahoittamassa YHDESSÄ-hankkeessa. Hankkeessa on mukana noin 20 kuntaa. Hanke tarjoaa kunnassa liikunnanohjaustyötä tekeville mahdollisuutta osallistua verkossa tapahtuvaan ryhmäohjaukseen keväällä 2023. Näiden tapaamisten tavoitteena on liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvoinnin, sosiaalisen tuen ja yhteenkuuluvuuden tukeminen. Tarkemmat käsiteltävät kysymykset/ tavoitteet nousevat ryhmän esille nostamista aiheista. Ryhmä mahdollistaa osallistujien keskustelut heille itselleen tärkeistä asioista samankaltaisissa työympäristöissä ja -tehtävissä työskentelevien kanssa. Ajatusten ja kokemusten vaihto vertaisten kesken avaa keskusteltaviin teemoihin uusia näkökulmia ja tarjoaa tukea. Hankkeen tutkimus kohdistuu liikuntaohjaustyötä tekevien työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sekä seurataan verkossa tapahtuvan ohjatun ryhmän vaikutuksia liikunnanohjaustyötä tekevien työhyvinvointiin erityisesti sosiaalisen tuen näkökulmasta. Hankkeen tuloksena syntyy kuntien liikuntatoimiin verkossa toteutettava työhyvinvoinnin tukemisen malli.

Janakkalan kunnassa hankkeeseen osallistuu erityisliikunnanohjaaja Päivi Pirnes. Liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

Luotsaava lukio -hanke

Janakkalan lukiossa käynnistyi keväällä 2022 Luotsaava lukio -hanke. Hanke jatkuu kevääseen 2023.

Luotsaavan lukion majakan valo ohjaa opiskelijoita turvallisesti läpi lukiovuosien. Turvallinen ilmapiiri tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja kiinnittää heitä Janakkalan lukioon. Turvallisten luotsien ohjaamana jokainen nuori voi myös saavuttaa oman osaamisensa huipun sekä tutkia turvallisesti omia mahdollisia tulevaisuuksiaan lukiovuosinaan. Luotsaava lukio ohjaa majakkavalollaan opiskelijoita paitsi myös pitkälle tulevaisuuteen matkalla jatko-opintoihin, työelämään ja onnelliseen aikuisuuteen.

Hankkeen päätavoitteet:

 1. Koko koulu ohjaa -periaatteen vahvistaminen
 2. Erityisopetuksen kehittäminen Janakkalan lukiossa
 3. Yhteisöllisen opiskeluhuollon näkyminen lukion arjessa

Lisätietoja Luotsaava lukio -hankkeesta.

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Tuella on väliä 1.8.2021 – 31.5.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama seudullinen hanke, jossa on mukana Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja Riihimäki. Hankkeeseen on palkattu koordinaattori.

Tavoitteet:

 • varhaiskasvatuksen tuen toteuttamisen vahvistaminen
 • inkluusiota tukevien toimintamallien vahvistaminen
 • luoda erilaisia toimintapolkuja lasten oppimisen ja kehityksen tueksi
 • lisätä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista
 • kuntien ja kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmien päivitystyö

Lisätietoja: koordinaattori Pia Lahtelin, pia.lahtelin@riihimaki.fi.

Hankkeen kotisivut: www.riihimaki.fi/vaikuta-ja-tutustu/hankkeet/tuella-on-valia.

Lapsen tuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa 1.8.2022 – 31.12.2023

Opetus-  ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hanketta koordinoimaan on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Tavoitteet:

 • Varhaiskasvatuslain tuen uudistuksen toimeenpanon tukeminen
 • Varhaiskasvatuksen tuen toteuttaminen ja vahvistaminen
 • Lapsen saaman yleisen tuen vahvistaminen ja tuen laadun kehittäminen
 • Inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Varhaiskasvatushenkilöstön inkluusioon liittyvän osaamisen edistäminen ja vahvistaminen
 • Tuen käsikirjan laatiminen
 • Yleisen tuen arviointivälineen laatiminen ja arviointivälineen käyttöönotto

Lisätietoja: koordinaattori Milla Karvonen, milla.karvonen@janakkala.fi

VakaJaDigi 1.8.2022 – 31.7.2024

Opetushallituksen rahoittama seudullinen hanke, jossa ovat mukana Hausjärvi, Janakkala ja Loppi. Hankkeeseen on palkattu digikoordinaattori ajalle 1.1.2023 – 31.7.2024

Tavoitteet:

 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen ja digipedagogisen osaamisen vahvistaminen
 • Lasten digitaalisen osaamisen kehittäminen
 • Varhaiskasvatuksen digitaalisesti vahvistetun oppimisympäristön kehittäminen
 • Digitaalisen osaamisen toimintamallin luominen
 • Varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaalisen osaamisen ja koulutustarpeiden kartoittaminen

Lisätietoja: koordinaattori Heidi Piilola, heidi.piilola@janakkala.fi

Janakkalan harrastamisen malli

Janakkalan harrastamisen malli lähtee ajatuksesta, että jokaisella kunnassa asuvalla lapsella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus osallistua harrastuksiin. Erilaisia harrastuksia ja etsivää harrastustoimintaa järjestetään kaikissa perusopetuksen kouluissa lastensuojelulaitosten kouluja tai erityiskoulua unohtamatta lasten omien toiveiden pohjalta.

Janakkalan harrastamisen mallin sivuille.

Finest Future

Finest Future hanke tuo kansainvälisiä opiskelijoita Janakkalan lukioon.

Lähde liikkeelle hanke

Lähde liikkeelle hanke liikuttaa työttömiä ja maahanmuuttajataustaisia nuoria.