Sivistystoimen organisaatiokaavio. Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen toiminnasta. Sivistystoimea johtaa sivistysjohtaja. Tulosalueita on 5: sivistystoimen hallinto josta vastaa talous- ja hallintopäällikkö, varhaiskasvatus josta vastaa varhaiskasvatusjohtaja, opetustoimi josta vastaa opetustoimenjohtaja, kirjasto josta vastaa kirjastotoimenjohtaja sekä nuoriso josta vastaa nuorisotoimenjohtaja.

Sivistystoimen hallinto

Wilpola Jouni

sivistysjohtaja, virkavapaalla
Sivistystoimen hallinto

vs. sivistysjohtaja Sisko Huotari

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Tuomola Titta

sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkö
Sivistystoimen hallinto

sivistystoimen toimialan talouden ja hallinnon ohjaus, sivistyslautakunnan sihteeri

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Huotari Sisko

opetustoimenjohtaja, vs. sivistysjohtaja
Sivistystoimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Kattainen Katri

hallinnon suunnittelija
Sivistystoimen hallinto

Henkilöstöhallinto, asianhallinta, päätöksenteon valmistelu sekä muut sivistystoimen hallinnon tehtävät

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nuorteva Sanna

palvelusihteeri
Sivistystoimen hallinto

oppilasasiat, nuorisopalvelut
Mallinkaisten leirikeskuksen varaukset

Juttilantie 1, 14200 Turenki

Nurminen Kimmo

Sivistystoimen ICT-suunnittelija
ICT-palvelut, Sivistystoimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Tulosalueiden vastuuhenkilöt

Ranta Riitta

Varhaiskasvatusjohtaja
Varhaiskasvatus
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Huotari Sisko

opetustoimenjohtaja, vs. sivistysjohtaja
Sivistystoimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki

Määttä Jaana

kirjastotoimenjohtaja
Kirjastot

Kirjaston esihenkilötehtävät

Koulutie 2 A, 14200 Turenki

Laine Sanna

nuorisotoimenjohtaja
Nuorisopalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki