Huom! Terveys- ja sosiaalipalvelujen tietoihin liittyvät asiakirja- ja tietopyynnöt Kanta-Hämeen hyvinvointialue Oma Hämeelle.

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös.

Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Janakkalan kunnan aineisto- ja tietopalvelun kautta voit pyytää kopioita tai tietoja asiakirjoista tai pyytää asiakirjoja nähtäväksesi.

Tuoreimpia valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voit tutkia verkko-osoitteessa https://janakkala.tweb.fi/

Asiakirja- ja tietopyyntölomake

Voit pyytää asiakirjoja nähtäväksi sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai itse paikan päällä käyden. Toivomme, että teet asiakirjapyyntösi ensisijaisesti kirjallisesti.

Vierailusta paikan päällä on hyvä sopia etukäteen, jotta pyydetyt asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tilat.

Yksilöi asiakirjapyyntösi mahdollisimman tarkasti. Tarkka yksilöinti auttaa meitä selvittämään, mitä asiakirjoja pyyntösi koskee. Avustamme sinua tarvittaessa asiakirjojen yksilöinnissä diaarin tai muiden hakemistojen avulla.

Liitä asiakirjapyyntöösi yhteystietosi, jotta voimme pyytää tarkennuksia tai muita lisätietoja tarvittaessa.

Kun pyydät tietoa salassa pidettävistä asiakirjoista tai asiakirjoista, joista tietoa voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat kuten esimerkiksi todistaa henkilöllisyytesi.

Asiakirja- ja tietopyyntölomake.