Keskusarkisto

Keskusarkistosta löytyy suurin osa Janakkalan kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä pitkään (yli 10 vuotta) säilytettäviä asiakirjoja. Keskusarkiston vanhin asiakirja on 1700-luvulta ja kunnallista materiaalia arkistoon on kertynyt vuodesta 1866 alkaen.

Asiakirjoihin voi tutustua kunnantalolla. Vierailusta on hyvä sopia etukäteen, jotta tutkittavat asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tila.

Asiakirjoista saa tarvittaessa sähköisiä tai paperisia kopioita. Tietopalvelun hinnoittelu selviää sivun alareunan hinnastoista.

Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen arkisto

Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen arkistosta löytyvät talojen pohjapiirrokset ja muut rakennuslupamenettelyn yhteydessä kertyneet asiakirjat sekä ympäristötoimen asiakirjat. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä kertyneitä asiakirjoja on arkistoitu pääsääntöisesti vuodesta 1960 lähtien.

Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen arkiston tietopalvelun hinnoittelu selviää sivun alareunan hinnastoista.

Linkit

Yhteystiedot

Kirjaamo ja arkisto
Juttilantie 1, 14200 Turenki
Kirjaamo ja arkisto

Mira Ikonen
palvelusihteeri

Juttilantie 1, 14200 Turenki