Janakkala on Vanajavesisäätiön ja Vanajavesikeskuksen perustajajäsen ja tekee aktiivista yhteistyötä keskuksen kanssa vesien tilan parantamiseksi. Vanajavesikeskus tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Vanajavesikeskuksen ydintehtävä on kokonaisen vesistöreitin – Vanajan reitin – suojeleminen. Sen järviä ja jokia ei voida suojella hoitamatta samalla koko valuma-aluetta. Vanajaveden valuma-alue eli Vanajan reitti ulottuu yhdentoista kunnan ja kolmen maakunnan alueelle. Myös Janakkala sisältyy Vajaveden alueeseen.

Vesistöjemme tilasta kiinnostuneet voivat myös seurata Vanajavesikeskuksen tapahtumakalenteria ja osallistua toimintaan.