Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Janakkalan kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla edistetään ekologista, taloudellista, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä, suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista sekä terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja erityisryhmien tarpeet huomioon ottavan elin- ja toimintaympäristön toteuttamista.

Rakennusvalvonnan taksa

Voimassa oleva taksa on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 22.8.2023 ja voimassa 1.9.2023 alkaen.

Rakennusvalvonnan taksa