Janakkalan kunta on solminut työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa kuntien energiatehokkuussopimuksen elokuussa 2011. Ensimmäinen kausi kesti 2008-2016. Janakkalassa on liitytty myös toiselle sopimuskaudelle 2017-2025. Energiatehokkuuden parantamisella pyrimme kustannussäästöihin sekä vähentämään kunnan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia. Pyrimme olemaan toiminnassamme esimerkillinen ja vaikuttamaan näin myös kuntalaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Sopimuskauden 2017-2025 energiatehokkuussopimuksen tavoite vuodelle 2025 on 7,5% energiansäästö. Energiansäästön lisäksi tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta kunnassa.

Janakkalassa on laadittu toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Energiakatselmukset on toteutettu kunnan omistamissa kiinteistöissä 80% rakennustilavuudesta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus on teetetty koko kunnan alueelta vuonna 2012.

Toteutettuina energiansäästötoimenpiteinä on tehty mm. katuvalosaneeraus, ilmanvaihdon ja lämmityksen ohjauksien ja laitteiden uusimisia, rakennusautomaation uusimista, pihavalaistuksien muutoksia LED-valaistukselle, sisävalaistuksen uusimista LED-valaistukselle ym. Peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeissa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon energiansäästötavoitteet entistä enemmän. Uusiutuvan energian käyttöä on lisätty lämmitystapamuutoksilla öljystä maalämpöpumpulle ja ilma-vesilämpöpumpulle, myös poistoilmalämpöpumppu on otettu käyttöön yhdessä kohteessa.

Seuraa kunnan kiinteistöjen aurinkovoimaloiden tuottoa:

Uusiutuvan energian kuntakatselmusraportti v. 2012

Ropponen Leo

Kiinteistön ylläpitoinsinööri
Tilapalvelu

Kiinteistöjen talotekniikka-asiat

Taimistotie 4, 14200 Turenki