Tarjouspyynnöt ja hankinnat

Tällä sivulla ilmoitetaan kunnan tarjousmenettelyllä tehtävistä hankinnoista.

Kunnassa on parhaillaan valmisteilla hankintastrategia, jossa huomioidaan myös hyväksyttäväksi tulevan hankintalain muutokset. Lakiesityksessä keskeisiä uudistuksia ovat ns. sosiaalisten kriteerien huomioiminen ja painottamisen mahdollisuus tarjouksia arvioitaessa. Tällainen kriteeri on mm. lähihankintojen merkitys paikalliselle työllisyydelle ja muut seurannaisvaikutukset. Ja toisaalta jatkossa halvimman tarjouksen hyväksyminen edellyttää erityistä syytä. Uuden lain tultua voimaan, järjestetään kunnassa koulutusta ja lain soveltamisesta tiedotetaan mm. tällä sivulla.

Uusi hankintalaki on astunut voimaan 1.1.2017

Janakkalan kunnan avoimet tarjouspyynnöt näet alla.