Big spring.

Hausjärventie

Pitkä pitkittäisharjujakso Hausjärveltä Janakkalan läpi Hämeenlinnaan on syntynyt jääkauden jälkeen jään sulamisvirtojen erotellessa erilaisia maa-aineksia toisistaan. Karkeammat maat muodostivat harjuja, joiden maa-aines mahdollistaa sade- ja sulamisveden imeytymisen pohjavedeksi.

Harjut ovatkin Janakkalan hyvälaatuisen talousveden salaisuus. Harjualueen hienoin avopintainen lähde on Someronlähde. Lähde syntyy, kun maan sisällä liikkuva pohjavesi kohtaa maanpinnan ja purkautuu pintavedeksi. Lähteessä on omanlainen eliöstö, joka viihtyy ympäri vuoden kylmässä vedessä ja varjossa. Harjun päällä ja harjualueella risteilevät polut ovat Janakkalan näyttävimpiä paikkoja ulkoilla ja retkeillä pitkiäkin matkoja. Turengista pääsee patikoimaan harjua pitkin lähes yhtämittaisesti Hausjärven Kolmilammille. Evästaukoa voi pitää vaikka Someronlähteen läheisyydessä sijaitsevalla Janakkalan Ladun majalla, jossa retkeilijän käytettävissä on laavu.

Kaksi retkeilijää reput selässä katselee lähdettä.

Pysäköinti: Turengissa Hakamäen urheilukentän p-alue (Tykkivajantie), Kiipulassa isot P-alueet ( Kiipulantie 507), etelämpänä Hausjärventieltä lähtevien metsäteiden varteen mahtuu pysäköimään yksittäisiä autoja. Esim. Janakkalan Ladun latumajan pisto ( Hausjärventie 1162)

Linkki alueen karttaan