Ilvesperhe vauvasta vaariin.

Avoin varhaiskasvatus

Avoin varhaiskasvatustoiminta Janakkalassa alkaa viikolla 38.

Avoimeen varhaiskasvatusryhmään, joka on suunnattu 3-5 vuotiaille lapsille ilman huoltajia, täytetään hakemus. Ryhmään mahtuu korkeintaan 14 yli 3-vuotiasta lasta. Harkinnan mukaan ryhmään voi osallistua myös 2-vuotiaita lapsia. Ryhmä toteutuu, jos osallistujia on vähintään neljä. Toiminta voi muuttua kauden aikana osallistujamäärästä riippuen.

Perhe- ja vauvaryhmiin ei tarvitse täyttää hakemusta.

Osallistuminen avoimen varhaiskasvatuksen ryhmiin on maksutonta.

Ryhmien kokoontumisaikataulu

Tiistaisin

klo 9:00-11:00

 • Tervakoski vauvaryhmä
  20.9., 15.11., 13.12. (Kettukallion päiväkoti)
 • Turenki vauvaryhmä
  27.9., 25.10., 22.11., 20.12. (Perhekeskus)
 • Tarinmaan perheryhmä
  4.10., 1.11., 29.11. (Tarinmaan koulu)
 • Leppäkosken perheryhmä
  11.10., 8.11. (Leppäkosken koulu)

klo 13:00-15:30

 • Turenki avoin varhaiskasvatusryhmä lapsille (Päiväkoti Kivitasku)

Keskiviikkoisin

klo 9:00-11:00

 • Turenki perheryhmä (parillisilla viikoilla kokoonnutaan Päiväkoti Kivitaskussa ja parittomilla viikoilla kohtaamispaikkamme on vaihtelevasti luonnossa)

klo 13:00-15:30

 • Tervakoski avoin varhaiskasvatusryhmä lapsille (Kettukallion päiväkoti)

Torstaisin

klo 9:00-11:00

 • Tervakoski perheryhmä (Kettukallion päiväkoti)

 

Avointa varhaiskasvatustoimintaa ei järjestetä

 • vko 42 (17-23.10. syysloma)
 • 6.12. itsenäisyyspäivä
 • 23.12.2022-8.1.2023 (joululoma)

Kokoontumispaikat

 • Tervakosken ryhmät kokoontuvat Kettukallion päiväkodilla, Kettukalliontie 2, Tervakoski.
 • Turengin perheryhmä ja avoin varhaiskasvatusryhmä kokoontuvat Päiväkoti Kivitaskussa, Peurankaari 1, Turenki.
 • Turengin vauvaryhmä kokoontuu Perhekeskuksen tiloissa Turengin Terveysasemalla, Tapailanpiha 13 B, Turenki.
 • Tarinmaalla perheryhmä kokoontuu Tarinmaan koulun tiloissa, Rantalahdentie 3, Janakkala.
 • Leppäkosken perheryhmän kokoontuu Leppäkosken koulun tiloissa, Haukankalliontie 6, Leppäkoski.

Tietoa avoimesta varhaiskasvatuksesta Janakkalassa

Avoimessa varhaiskasvatuksessa tuemme perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä tarjoamme lapsille osallistumismahdollisuuden ohjattuun varhaiskasvatukseen. Toiminta on suunnattu janakkalalaisille lapsiperheille, jossa on alle esiopetusikäisiä lapsia. Toimintaan osallistutaan yhdessä perheenä. Lapsille järjestetään myös erikseen toimintaa, johon voi osallistua ilman aikuista. Lisäksi kokoontuu vauvaryhmä.

Huoltajat saavat seuraa ja vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta avoimessa varhaiskasvatuksessa. Me kasvatusalan ammattilaisina tuemme perheitä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Lapsille tarjoamme mahdollisuuden leikkiseuraan toisten lasten kanssa, kaverisuhteiden luomiseen sekä osallistumisen ohjattuun toimintaan.

Tavoitteenamme on perheiden osallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen perheen yksilöllisiä tarpeita kuunnellen. Lähtökohtanamme on lasten ja huoltajien välisen vuorovaikutuksen tukeminen sekä sosiaalisten kontaktien mahdollistaminen.

Avoin varhaiskasvatus on osa Janakkalan kunnan varhaiskasvatuspalveluita. Toimintamme avoimessa varhaiskasvatuksessa on suunnitelmallista ja sitä ohjaavat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2022) sekä Janakkalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (2022). Avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kanssa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Turengissa, Tervakoskella ja vaihtelevasti kunnan eri kylissä. Turengissa ja Tervakoskella ryhmät kokoontuvat pääasiassa päiväkotien tiloissa. Vaalimme luontoa ja liikkumista osana avointa varhaiskasvatusta, ja toteutamme toimintaa myös ulkona. Toimintaa suunnittelemme yhdessä perheiden kanssa lasten ja huoltajien toiveita huomioiden sekä kehittäen sitä jatkuvasti vastaamaan perheiden tarpeita. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimintaa toteutetaan myös yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Avoimen varhaiskasvatuksen perheryhmät ovat lapsiperheiden kohtaamispaikkoja, joihin voi tulla oman aikataulun mukaan ilman ennakkoilmoittautumista. Perheryhmissä kannustetaan lapsia ja huoltajia yhteiseen toimintaan, ja lapset ovat aina oman huoltajan vastuulla. Vauvaryhmä on tarkoitettu alle vuoden ikäisille vauvoille huoltajineen, eikä osallistuminen vaadi ennakkoilmoittautumista. Vauvaryhmässä jaetaan kokemuksia vauva-arjesta ja tutustutaan samassa elämäntilanteessa oleviin. Avoimet varhaiskasvatusryhmät on suunnattu 3−5- vuotiaille lapsille. Ryhmässä harjoitellaan toimimaan yhdessä toisten lasten kanssa ilman omia huoltajia.

Avoimen varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoihin osallistuminen on maksutonta. Kotihoidossa olevien lasten perheille osallistuminen toimintaan ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidontukeen. Avoin varhaiskasvatus noudattaa koulun loma-aikoja.