Harrastamisen mallin tunnus.

Harrastamisen malli

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lasten harrastustoiveita on kartoitettu muun muassa koululaiskyselyillä sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti.

Janakkalan harrastamisen malli lähtee ajatuksesta, että jokaisella kunnassa asuvalla lapsella tulisi olla tasavertainen mahdollisuus osallistua harrastuksiin. Erilaisia harrastuksia ja etsivää harrastustoimintaa tullaan järjestämään kaikissa perusopetuksen kouluissa lastensuojelulaitosten kouluja tai erityiskoulua unohtamatta lasten omien toiveiden pohjalta.

Kaiken kaikkiaan hanke koskettaa 2059 lasta ja nuorta ja 15 erillistä kouluympäristöä. Lukuvuoden 2021-2022 aikana kouluissa tulee tarjolle noin 40 harrastusryhmää niin liikunnan kuin kulttuurinkin aloilta.

Etsivä harrastustoiminta

Harrastustoiminnan koordinaattori kiertää kaikissa Janakkalan kouluissa tekemässä myös ns. etsivää harrastustoimintaa. Toiminta voi olla esimerkiksi erilaisten harrastusten pariin ohjaamista, paikallisten harrastusmahdollisuuksien kartoittamista ja tarvittaessa esimerkiksi oppilaan tukena olemista.

Etsivän harrastustoiminnan kautta oppilaat kohdataan koulun arjessa.

Työssä korostuu yksilöohjaus ja yksilökohtaiset, tuetut harrastuskokeilut erityisesti niiden lasten ja nuorten kanssa, joilla on jonkinlaisia esteitä harrastaa. Harrastuskoordinaattori etsiikin yhteistyöverkostonsa kanssa aktiivisesti ratkaisuja ja vaihtoehtoja näille lapsille ja nuorille. Toiminta ulotetaan lastensuojelulaitosten yhteydessä toimiviin kouluihin ja pyritään myös näille lapsille ja nuorille tarjoamaan mielekästä harrastustoimintaa ja samalla edesautetaan heitä kiinnittymään lähiyhteisöihin.

Kuntamaskottiilves harrastuvälineiden kanssa.

 

 

Henkilökuva Kristiina Hänninen.