Maakuntakaava

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavahierarkiassa ylin taso. Se on voimassa sellaisenaan alueilla, joilla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa, ja ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alemman asteisia kaavoja.

Kanta-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu Valtioneuvostossa 28.9.2006. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.4.2014. Lisäksi Ympäristöministeriö on vahvistanut 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016. Vaihemaakuntakaavoissa ei käsitellä kaikkia maankäytön kysymyksiä vaan ne täydentävät vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa.

Hämeen maakuntavaltuusto päätti 23.11.2015 käynnistää maakuntakaavan kokonaisuudistuksen ja maakuntakaava 2040 laatimisen. Astuessaan voimaan Maakuntakaava 2040 korvaa Kanta-Hämeen nykyisen maakuntakaavan sekä voimassa olevat vaihemaakuntakaavat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2016 ja kaavaluonnosta valmistellaan.

Lisätietoja:
Maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen
044 386 2662, heimo.toiviainen@hame.fi