Ilmakuva Tervakoskelta.

Vastaa strategiakyselyyn

Sinun vuorosi!

Janakkalalle tehdään parhaillaan uutta kuntastrategiaa. Strategia on lakisääteinen, mutta ennen kaikkea se on valtuuston ohjausväline, jolla määritetään, minkälaista tietä kunta kulkee tulevaisuuteen.

Strategian tulee sisältää kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja siinä tulee ottaa huomioon mm. seuraavat asiat

  • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Strategiatyö pohjautuu aina arvioon nykytilasta ja yhteiskunnallisista kehitysnäkymistä. Näihin kunnanvaltuusto paneutui jo syyskuun strategiaseminaarissa. Tämän jälkeen sekä valtuusto että kunnan henkilökunta ovat pohtineet tulevaisuuden tärkeitä teemoja sekä kunnan ylpeydenaiheita ja tavoitteita. Janakkalan nuoret pohtivat strategiaa Vaikuttamisen tiistai -tapahtumassaan 16.11. Tervakosken Seuratalolla ja yhdistyksille on oma työpajansa vielä 10.1.2022.

Nyt on sinun vuorosi vaikuttaa Janakkalan suuntaan.
Toivomme Sinunkin vastaavan strategiakyselyyn.

Voit valita missä roolissa vastaat (esim. yrittäjä, kunnan asukas tai yhdistyksen jäsen) ja vastata halutessasi useamman kerran eri rooleissa.

Kyselyyn.

Kyselyyn voi vastata myös paperilla, lomakkeita on saatavilla kunnantalolta sekä kirjastoista. Vastausaikaa on 9.12. saakka.

Kyselyn jälkeen valtuustolla on käytössään mittava materiaali strategisten valintojen tekemiseen. Kun strategiatyö on saatu kiteytettyä sanalliseen muotoon, luonnos tulee vielä kaikkien kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi. Valtuusto hyväksyy lopullisen strategian vuoden 2022 alkupuoliskolla.