Kuusimetsä

Naava

Laurinmäellä kasvaa enimmäkseen lehtomaista käenkaali-mustikkatyypin kangasmetsää, jossa kuusi on valtapuuna. Kuusien joukossa kasvaa sekapuina mäntyä ja eri lehtipuulajeja. Metsää on useimmilla paikoilla harvennettu. Pensaskerroksen yleisin laji on taikinanmarja. Kenttäkerroksen tavallisia lajeja puolestaan ovat mm. oravanmarja, mustikka, valkovuokko, käenkaali, metsäalvejuuri, lillukka, metsäimarre, metsäkastikka, sinivuokko ja nuokkuhelmikkä. Sammalista useimmiten tapaat seinäsammalen.

Määkynmäen lounaisrinteellä kuusimetsä poikkeaa muista kuusikoista luonnontilaisuudellaan, rehevyydellään ja monipuolisella kasvillisuudellaan. Paikoitellen kuusten oksissa kasvaa naavoja tai luppoja, partamaisesti roikkuvia jäkäliä jotka viihtyvät parhaiten alueilla, joilla ilma on puhdasta.

Kurkilähteen ympäristössä on myös muutamia korpilaikkuja eli puita kasvavia soita.

Kuusimetsien lintulajeja ovat mm. kuusitiainen, hippiäinen ja punarinta. Nämä kaikki kolme lajia ovat keväällä helppoja havaita tyypillisistä äänistään.

Kuusitiainen
Hippiäinen
Punarinta

Kuuntele kuusitiainen:

Kuuntele kuusitiainen ja hippiäinen:

Kuuntele punarinta: