Lapsiystävällinen kunta -kandidaatti.

Lapset ovat oikeutettuja erityiseen huolenpitoon, tukeen ja suojeluun kasvaakseen täyteen mittaansa. Tämä on aikuisten tehtävä ja velvollisuus.

Haluamme Janakkalassa kehittyä lapsiystävällisenä kuntana. Onnistuneet kehittymisen jälkeen voimme saada Unicefilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2023. Tunnustus on lunastettava uudelleen 2-4 vuoden välein sitoutumalla jatkuvaan kehittymiseen ja arviointiin. Kunnanhallituksen päätöksestä olemme nyt mukana Unicefin ohjauksessa ja arvioinnissa.

”Tärkeintä on muistaa, että asiat tehdään yhdessä ja ne kehittyvät paremmaksi yhdessä, toinen toisemme tekeminen huomioiden ja teot yhteen sovittaen ”, muistuttaa kunnanjohtaja Reijo Siltala.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on väline, jonka avulla kunnassa voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin  jokaisen lapsen arjessa.

Perustietoa mallista PowerPoint -esityksenä
Lisätietoa lapsiystävällinen kunta -mallista

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.
  • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.

Videolla lapset kertovat mitä hyvinvointi heille tarkoittaa