Juoksijat juoksuradalla Janakkalan Janan järjestämässä Janakkala Gamesissa.

Yleisperiaatteet kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä ja korvauksista

Aiesopimukset järjestöjen kanssa

Aiesopimukset auttavat järjestöjä hakemaan mm. valtion hankerahoitusta toiminnalleen ja niiden mukaan järjestöt myös toteuttavat toimintaansa. Esimerkiksi perhekeskus on tehnyt aiesopimuksia MLL:n ja Kanta-Hämeen perhetyö ry:n kanssa STEA –avustusten hakemiseen.

Järjestöt, säätiöt, liitot lakisääteisten palvelujen tuottajina

Sosiaalitoimi ostaa lakisääteisiä palveluja kuten esim. ensikotipalveluja, adoptioneuvontaa, perhekuntoutusta ja kuntouttavaa työtoimintaa.

Paikalliset ja alueelliset järjestöt palvelujen tuottajina

Kunta ostaa paikallisilta järjestöiltä palveluja kuten esim. kerhotoimintaa; latujen ja polkujen hoitoa ja siivousta. Alueellisilta järjestöiltä esim. lastenhoitopalvelua ja kerhotoimintaa.

Yhteistyötä ilman sopimuksia

Järjestöt toteuttavat toimintaa omalla rahoituksellaan. Kunta tarjoaa tiloja, tiedottaa ja mahdollistaa muilla tavoilla toimintaa.

Näkyvyys

Kunta ostaa mainostilaa tai näkyvyyttä yhdistyksen julkaisuista, tiloista, tapahtumista tai vaatteista (joukkueiden peliasut).