Tarjousaika umpeutui to 28.3.2024 klo 14:00. Määräaikaan mennessä vastaanotetut tarjoukset käsiteltiin alustavasti viikolla 15, ja hyväksyttävistä tarjouksista tehtiin esitys kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyivät esityksen. Kiinteistöstä Vähä-Hiisi hyväksyttiin tarjous tilakeskuksesta rakennuksineen n. 3 ha, sekä rannan metsäisestä määräalasta n. 5,5 ha. Myyntiin jätetään edelleen metsäalue n. 2,1 ha sekä vapaa-ajan tontti n. 1 ha.

Aeimpi myynti-ilmoitus alla:

Janakkalan kunta myy kiinteistöt 165-438-1-27 Vähä-Hiisi ja 165-438-1-5 Ollila tarjousten perusteella
 • 165-438-1-27 Vähä-Hiisi n. 11,7 ha. Kiinteistö käsittää tilakeskuksen, metsää, peltoa sekä vapaa-ajan rakennuspaikan. Alue on Rastila-Rastikankaan osayleiskaavassa osoitettu merkinnöin (AO/s, sm, sr, M, MY(MY merkintä lisätty tähän 17.3.2024, oli jäänyt pois aiemmin), RA/1 o).
 • 165-438-1-5 Ollila n. 0,35 ha, peltomaata. Alue on Rastila-Rastikankaan osayleiskaavassa osoitettu merkinnöin (VL, lisäksi alueella kulkee ohjeellinen ulkoilureitti, sekä kaavassa merkintä ohjeellinen uusi kokoojakatu ko. kiinteistön läpi).
 • Vähä-Hiisi tilan määräaloista voi jokaisesta jättää oman tarjouksensa, -ns. osatarjouksen (alueet 1-4) tai tarjouksen voi jättää koko kiinteistöstä 1:27 sekä 1:5.
 • Kaikki myytävät määräalat 1:27 ja kiinteistö Ollila 1:5 ovat eritelty numeroin 1-5. Lataa tästä perustiedot: Myytävien kiinteistöjen tiedot <-HUOM! päivitetty 18.3. s. 4, 7, 11
 • Suuntaa antavat puustotiedot: määräala 1(tilakeskuksen rannan metsä), määräala 2(Kalpalinnan puoleinen metsäala), määräala 3 (rannan metsikköä)
 • Hiidenjoen veden laadusta voi kysyä tarvittaessa lisätietoa. Saatavilla on mm. raportit: Vanajan ja Vanajaveden−Pyhäjärven reittien yhteistarkkailu vuonna 2021(Hiidenjoen tilanne alkaen sivulta 32) ja Vanajaveden_yläosan_kalataloudellinen_velvoitetarkkailu_vuonna_2020.

Yleiset esittelyt kohteessa ja lisätiedot

Yleiset esittelyt järjestetään vko:lla 12, jolloin kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua alueeseen sekä rakennuksiin.
ma 18.3. klo 16-18:00
to 21.3. klo 17-19:00

Huom! Vähähiidentie on yksityistie. Pyydämme varovaisuutta yksityistiellä liikkuessa, erityisesti ajonopeuden on oltava riittävän alhainen. Tie on myös kapeahko lumitilanteen vuoksi.

Lisätiedot: marika.kolehmainen@janakkala.fi, 050 567 6486, josta voit pyytää myös aineistoa tarjouksen tueksi, kuten päärakennuksen kuntoraportti, kiinteistörekisteriotteet sekä karttaotteet, ja metsäisistä määräaloista puustotiedot.

Kiinteistöjen myyntihinta ja muut maksut

Lähtöhintaa ei ole määritetty. Kiinteistöt myydään tarjousten perusteella eniten tarjoavalle.
Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä määräaikaan jätettyjä tarjouksia, mikäli tarjoukset ovat liian alhaisia.

Kiinteistöjen arvoa määriteltäessä on otettu EU:n valtiontukisäännökset ja määräykset huomioon/määräalat on joka tapauksessa arvioitettu ulkopuolisella kiinteistön arvioijalla.

Muut maksut, joista ostaja vastaa:
Kaupanvahvistajan kulu, lainhuutokulut, varainsiirtovero, lohkomiskulut, mahdolliset muut maanmittaustoimitukset mm. mahdollinen vesijätön lunastustoimitus.

Tarjousten jättö, hyväksymismenettely ja kauppahinnan maksuehto

Tarjoukset tulee toimittaa yhteystietoineen allekirjoitettuna, to 28.3.2024 klo 14:00 mennessä, osoitettuna:

Janakkalan kunta/Kirjaamo
Juttilantie 1
14200 Turenki

Tarjoukseen tulee merkitä viite: Tarjous/Vähähiidentien maaomaisuus.
Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo@janakkala.fi

HUOM! Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei käsitellä. Kirjaamo kirjaa jokaisen tarjouksen saapumisajan.

 • Tarjouksella on oltava vähintään seuraavat tiedot:
  – viitetieto: Tarjous/Vähähiidentien maaomaisuus
  – tarjouksen tekijän henkilö- ja yhteystiedot
  – tarjottava alue
  – hinta
  – tarjouksen voimassaoloaika (tarjouksen on oltava voimassa väh. 4 kk:tta (koko käsittelyajan))
  – allekirjoitus, nimenselvennys, paikkakunta ja päivämäärä

  HUOM! Ostajan on tutustuttava kiinteistön tietoihin huolella ennen tarjouksen jättämistä ja pyydettävä kiinteistöinsinööriltä kaikki saatavilla oleva materiaali tarjottavasta alueesta mm. dokumentti -myytävien kiinteistöjen tiedot, karttaote, rekisteriotteet, kuntotarkastusraportti, puustotiedot, kaavatiedot.

 • Tarjouksen on oltava voimassa väh. 4 kk:tta (koko käsittelyajan).
 • Kaikki määräalat kiinteistöstä Vähä-Hiisi, sekä kiinteistö Ollila myydään tarjousten perusteella kunnanvaltuuston päätöksellä.
 • Kunta pidättää oikeuden olla hyväksymättä määräaikaan jätettyjä tarjouksia, mikäli tarjoukset ovat liian alhaisia.
 • Ehdollisia tarjouksia ei käsitellä, esim. lainaehto, oman asunnon myynti tmv.
 • Mikäli kiinteistöistä/määräaloista jätetyt tarjoukset eivät ole hyväksyttäviä ts. liian alhaisia, voi kunta järjestää uuden tarjousmenettelyn.
 • Kauppa tehdään käteiskauppana, – käteiskaupassa koko kauppahinta maksetaan rahana viimeistään kaupantekotilaisuudessa. Kauppahinta maksetaan kunnan osoittamalle tilille erillisellä laskulla.
 • Kauppa voidaan tehdä aikaisintaan kesä-heinäkuun 2024 puolella, kun tarjouksen hyväksymisen päätös(kunnanvaltuusto) on lainvoimainen.
 • Kauppa tulee tehdä viimeistään 2 kk:n kuluessa siitä, kun päätös tarjouksen hyväksymisestä on lainvoimainen.

Kolehmainen Marika

kiinteistöinsinööri, lomalla 8.7-2.8.2024