Janakkalan terveysvalvonnasta vastaa Etelä-Hämeen ympäristöterveys vastuukuntana Riihimäen kaupunki.

Terveysvalvonnan tehtävänä on valvoa, ennaltaehkäistä ja poistaa elinympäristön terveyshaittoja sekä tiedottaa asukkaille miten terveyshaittoja ennaltaehkäistään ja miten niiltä suojaudutaan.

Terveysvalvonnalta saat neuvoa ja apua, kun asia koskee mm.

  • elintarvikkeiden laatua ja terveellisyyttä
  • kaivo- ja talousvesien laatua ja terveellisyyttä
  • uimavesien laatua
  • koulujen, päiväkotien, kampaamoiden, kauneushoitoloiden, majoitustilojen, uimahallien ja muiden kokoontumistilojen terveydellisiä oloja
  • kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuutta
  • eläinten oloja ja eläinsuojelua.

Terveystarkastajilta on hyvä pyytää lausuntoja jo elintarvike- ja kokoontumishuoneistojen suunnitteluvaiheessa piirustuksista tai olemassa olevista tiloista. Lausunnot ja niihin liittyvät tarkastuskäynnit ovat maksuttomia.

Lisätietoja ja terveysvalvonnan yhteystiedot