Koulukino

Koulukino / Naperokino

Kino Tervakosken koululais- ja päiväkotinäytöksiä tarjotaan Janakkalan perusopetus- ja varhaiskasvatusryhmille osana kulttuurikasvatussuunnitelmaa eli kulttuuripolkua. Koulukino-näytöksinä näytetään pääasiallisesti elokuvia, jotka eivät tällä hetkellä ole ohjelmistossamme.

Koulu- ja Naperokinonäytökset ovat tällä hetkellä tauolla koronan takia. Näytökset jatkuvat aikaisintaan keväällä 2021, jos sen hetkinen tilanne sallii.