Vahila Jukka

tekninen johtaja
Teknisen toimen hallinto
Sijaisena 1.1.-28.2.2021 talous- ja hallintopäällikkö Tiina Vesala, p. 03 6801 315.
03 680 1311
Henkilökuva Jukka Vahila.