Pirttimäki Tuula

vs. ympäristötarkastaja
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (ym. vapautukset)
03 680 1295
Juttilantie 1

14200

Turenki