Lindroos Johanna (opintovapaalla)

kirjastonhoitaja
Kirjastot
Pääkirjaston aikuistenosasto, kirjaston ja yläkoulujen sekä lukion välinen yhteistyö, luettelointi
Koulutie 2 A

14200