Korkalainen Heli

terveydenhoitaja
Neuvola, Pakolaistyö, Terveyspalvelut
Vastuualueet: Äitiys -ja lastenneuvola, perhesuunnittelu sekä pakolaisten kotouttamispalvelut.
Erityisosaaminen: Imetysohjaaja, MLL-perheryhmien vetäjä, pakolaisten terveydenhuolto.
03 680 1425
050 5090519
Tapailanpiha 11

14200

Turenki