Mikä paikka perhekeskus on?

Perhekeskuksen avajaiset ovat 23.10.2017 klo 12-19. Avajaispäivän ohjelma ja perhekeskuksen kalenteri julkaistaan syyskuun lopussa.
Perhekeskus toimii kaikkialla kunnassa. Toimintapaikkoja ja palvelukeskuksia ovat keskuspaikka Turengin terveysasemalla, Tervakosken terveysasema, koulut ja päiväkodit. Sähköisiä palveluja ja yhteyksiä kehitetään.
Perhekeskuspalvelut on omistettu lapsiperheille, joissa on alle 18 vuotiaita lapsia. Perhekeskuksen ammattilaiset elävät yhteistyössä perheiden kanssa tarjoten tietoa, tukea, apua, palveluja ja oikeat ihmiset ympärille tarvittaessa.
Perhekeskuksen palveluista vastaavat sosiaali- , terveys- ja sivistystoimen ammattilaiset. He toimivat osana perheiden palvelukokonaisuutta ja löytävät perheille auttavat ihmiset ympärille. Yhteistyökumppaneina ovat seurakunta, järjestöt ja vapaaehtoistoimijat.
Turengin terveyskeskuksen aulasta ja Tervakosken päiväkodeista löytyy tiloja toimijoille, jotka edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Järjestöt ja vapaaehtoistoimijat järjestävät tiloissa mm. vertaisryhmätoimintaa, tapahtumia, kerhoja, luentoja, koulutuksia jne..
Turengin terveysaseman aula, keskuspaikka:
 • Palveluohjaaja
 • Neuvola ja nevuolalääkäri
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Perheneuvola
 • Psykologit (terveyskeskuspsykologi, koulupskologi, nuorten psykologi)
 • Kuraattorit
 • Konsultoivat erityislastentarhanopettajat
 • Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä
 • Toimintaterapeutti
 • Puheterapeutit
 • Fysioterapeutti

Tervakosken terveysasema:

 • Palveluohjaaja
 • Neuvola ja neuvolalääkäri

Koulut, päiväkodit, perhepäivähoitajat:

 • Kuraattorit
 • Psykologit
 • Kouluterveydenhoitajat ja koululääkäri

Keskussairaala Hämeenlinna

 • lasten  ja nuorten psykiatria

 

Terävä-Karhinen Joanna, Sanna Tenkasen sijaisena 1.8.2019 – 31.7.2020

Koulukuraattori. Toimipisteet: esiopetuksen ryhmät (lukuunottamatta Leppäkosken esiopetusryhmää), Harvialan, Tanttalan, Tarinmaan ja Viralan koulut luokat 1-6, Tervakosken ja Turengin koulut luokat 1-4 sekä Aavan koulun kaikki luokat.
Koulukuraattori auttaa oppilaita elämäntilanteisiin ja koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa.
Tapailanpiha 13 B

14200 Turenki 

Puh. 03 680 1924 Yhteydenotot myös Wilman kautta.
Soittoajat:

keskiviikkoisin klo 12:00 – 12:30, yhteydenotot myös Wilman kautta

Mustonen Päivi

psykologi
Alle kouluikäisten ja aikuisten vastaanotto
Tapailanpiha 13 B

14200 Turenki

Puh. Puh. 03 680 1441, 019 758 0441
Soittoajat:

Ajanvaraus ma-pe klo 11.30-12.00