Valtuusto palautti aloitteen Kiipulan kevyen liikenteen väylästä valmisteluun

Valtuusto päätti (6.2.) palauttaa valmisteluun valtuustoaloitteen kevyen liikenteen väylän rakentamisesta välille Turenki – Kiipula. Asiasta äänestettiin, 30 valtuutettua oli palauttamisen kannalla. Puheenvuoroissa todettiin, että tulee selvittää rahoitusmahdollisuuksia, hankkeen vaiheistamista ja vaihtoehtoisia reittejä ja todettiin, että kevyenliikenteenväyliä tulee tarkastella koko kunnan laajuisesti, koska tarpeita on muuallakin. Toisaalta muistutettiin, että väylä on poistettu talouden suunnitelmakaudelta sen kalleuden vuoksi.

Valtuusto totesi myös saaneensa tietoonsa vastauksen Saparoniemen hakkuita koskevaan Janakkalan Luonto ja Ympäristö ry:n kuntalaisaloitteeseen. Vastauksessa todetaan, että Saparonniemen hakkuiden tilalle osoitetaan korvaavia harvennuskohteita.

Valtuustoaloitteita tehtiin yksi, kunnan kestävän kehityksen ohjelman tekemisestä.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan täällä.