Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja valitsi kunnanhallituksen seuraavalle kaksivuotiskaudelle

Kevään viimeisessä kokouksessaan 5.6.2023 kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Janakkalan tilinpäätös on 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen, ja se on viimeinen tilinpäätös, jossa on mukana sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi. Janakkalan kunta on onnistunut vuoden 2019 jälkeen kääntämään alijäämäisen talouden ylijäämäiseksi, ja kerryttänyt taseeseen ylijäämää tulevien vuosien varalle n. 6,2 milj. €. Lisätietoja tilinpäätöksestä aiemmin julkaistussa tiedotteessa.

Valtuusto hyväksyi myös Janakkalan kunnan uuden maapoliittisen ohjelman sekä käsitteli ja merkitsi tietoonsa saatetuksi seuraavat asiakirjat

 • Henkilöstökertomus vuodelta 2022
 • Vuoden 2022 arviointikertomus
 • Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

Kaikkiin edellä mainittuihin asiakirjoihin voi tutustua esityslistan ja myöhemmin julkaistavan pöytäkirjan liitteissä ja ne tullaan lisäämään kunnan nettisivuille.

Valtuusto myönsi maankäytön tulosalueelle 132 800 euron lisämäärärahan vuoden 2023 talousarvioon. Lisämääräraha käytetään erillisselvityksiin (mm. Rastikankaalta Postille tarjotun alueen rakennettavuusselvitys ja Punkantien ja 130-tien välisen uuden tieyhteyden suunnittelu) sekä määräaikaisen ympäristötarkastajan palkkaamiseen akuutin henkilöstövajeen paikkaamiseksi.

Muutoksia lautakuntien ja kunnanhallituksen jäsenistöön

Valtuusto myönsi eron teknisen lautakunnan jäsenelle Rita Kannistolle ja valitsi tilalle 1.8.2023 alkaen Piia Aitto-Ojan. Ero myönnettiin myös sivistyslautakunnan jäsenelle Jani Pimiälle ja tilalle valittiin Harri Aaltonen.

Valtuusto valitsi 1.8.2023 lukien toiselle kaksivuotiskaudelle kunnanhallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän varajäseniksi:

 • hallituksen puheenjohtajaksi Pirjo Alijärvi, varalle Lotta-Mari Mämmi (SDP)
 • varapuheenjohtajaksi Petri Hakamäki, varalle Tapio Eerola (Kesk.)
 • Reijo Löytynoja, varalle Marko Mustiala (SDP)
 • Irmeli Elo, varalle Helena Halinen (Kesk.)
 • Rita Kannisto, varalle Piia Aitto-oja (KD)
 • Aki Lintumäki, varalle Kari Saarinen (Kok.)
 • Jani Pimiä, varalle Jouni Huusko (PS)
 • Juha Salminen, varalle Marko Ojanen (PS)
 • Eini Nurmi, varalle Hanna Paikkala (Vihreät)

Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Marko Ahtiainen (Kok.) ja varapuheenjohtajana Rauno Kurki (SDP).

Kokouksessa tehtiin myös aloite kansainvälisten Finest Future –hankkeen kautta Janakkalan lukioon opiskelemaan tulleiden nuorten ympärivuorokautisen tuen turvaamiseksi.

Muut pykälät hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen täällä.