Valtuusto hylkäsi Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavan

Valtuusto päätti, että Mallinkaistenjärven ranta-asemakaavaa ei hyväksytä. Kaava olisi mahdollistanut vapaa-ajanasuntojen rakentamisen alueelle, joka on tällä hetkellä osa Mallinkaistenjärven retkeilyaluetta.
Valtuusto keskusteli aiheesta pitkään ja äänesti kaavan hyväksymisestä. 18 valtuutettua kannatti hylkäämistä, 14 hyväksymistä, äänestyksessä annettiin lisäksi yksi tyhjä ääni.

Valtuusto päätti myös, että Janakkalan kunta liittyy Luontoviisaat kunnat -verkostoon ja samalla käynnistetään ilmastosuunnitelman ja luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen. Pykälään tehtiin kokouksessa lisäys, että suunnitelmassa huomioidaan yritys- ja lapsivaikutusten arviointi.

Kokouksen alussa Compass Groupin toimitusjohtaja Hannu Rahnasto piti valtuustolle tilannekatsauksen ruokapalvelujen tilanteesta. Katsausta oli edeltänyt kunnan ja yrityksen johdon tapaaminen. Toimet, mitä tilanteen parantamiseksi on jo tehty ja mitä tehdään seuraavaksi.

Muut pykälät hyväksyttiin esitysten mukaisesti.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen täällä.