Tervakosken terveysasemalle on tulossa kuvanveistäjä Ilmari Grytan julkista taidetta

Tervakosken terveysasemalle sijoitettavan taideteoksen tekijäksi on valittu janakkalalainen kuvanveistäjä Ilmari Gryta (s. 1979). Gryta asuu ja työskentelee Janakkalan Hallakorvessa. Hän on lahjakas aktiivisessa iässä oleva paikallinen ammattitaiteilija, jonka työskentelyä kunta haluaa tukea koronapandemian aikana.

Gryta on opiskellut vuosina 2002-2008 Kuvataideakatemiassa (nyk. Taideyliopisto) kuvanveistolaitoksella Kuvataiteen maisteriksi. Valintaan vaikuttavia näkökulmia olivat taiteilijan aiempi tuotanto, teoksissa luontoaiheet, materiaalinkäyttö sekä teosten monimuotoisuus ja moniosaisuus. Ilmari Gryta käyttää teoksissaan useita materiaaleja, kuten mm. puuta, metalleja ja liikettä. Hänellä on erinomaista, teossisältöjä tukevaa materiaaliosaamista. Puuta pidettiin teosmateriaalina inhimillisenä ja helposti lähestyttävänä. Ilmari Grytan tuotannosta löytyy kaksi- ja kolmiulotteisia teoksia joiden sijoitteluun Tervakosken terveysaseman tiloissa on hyvät mahdollisuudet.

Ehdotuksen taiteilijavalinnasta teki kokouksessaan 14.10.2021 työryhmä, johon kuului teknisen toimen, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kulttuuritoimen edustajat ja julkisen taiteen asiantuntija. Prosessin aikana käytiin läpi useamman taiteilijan tuotantoa. Näistä työryhmä päätyi ehdottamaan Ilmari Grytaa taiteilijaksi.

Kunnan merkittävissä rakennushankkeissa toteutetaan taidetta osana kokonaisuutta. Prosenttiperiaate rakennushankkeissa tarkoittaa, että noin yksi prosentti budjetista käytetään taiteeseen, Tervakosken terveysaseman kohdalla n. 0,8%. (Kunnanhallitus 11.10.2021 § 394)

Tervakosken uusi terveysasema otettiin käyttöön helmikuussa 2021. Sen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastasi Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy. Taideteoksen luonnoksen odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2022 ja itse teoksen syksyllä.

Julkinen taide luo uudelle rakennukselle ainutlaatuista identiteettiä kasvattaen samalla alueen vetovoimaa. Teoksista muodostuu yhteisiä maamerkkejä joihin liitetään tunteita, muistoja ja merkityksiä. Julkinen taide on myös ilahduttavan saavutettavaa, koska se on kenen tahansa koettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Taide onkin aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä ja sen kokijaa kohtaan.

Vuoden 2019 lopussa WHO julkaisi tähän asti laajimman kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien tutkimusta kartoittavan raportin, joka kattaa yli 3 000 tutkimusta ja antaa vahvaa näyttöä siitä, kuinka taide ja kulttuuri voivat tuottaa hyvinvointia ja auttaa sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä. Taide on vahvasti huomioitu uusien sairaaloiden ja hoitolaitosten rakennushankkeissa, mm. Ahveniston uusi sairaala on saanut oman taideohjelman. Assi-hankkeen nettisivuilla kerrotaan, että hankkeessa taiteella on tunnistettu olevan tärkeä merkitys potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnille. Taide tukee tilojen orientoituvuutta, viihtyisyyttä ja tunteiden kokemisen moninaisuutta.