Tarjouspyyntö tie-, piha ja reittivalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöistä

Janakkalan kunta ja Aluepalvelut pyytää tarjouksia kunnan tie-, piha ja reittivalaistuksen huolto- ja kunnossapitotöistä liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Lataa tarjouspyyntöasiakirjat tästä.

Tarjouksen jättäminen

Tarjous tulee laatia tarjouspyynnön liitteenä oleville tarjouslomakkeille niissä pyydetyllä tavalla eriteltynä.

Tarjous tulee toimittaa 4.3.2024 klo 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi Sähköpostin aihekenttään merkintä ”Tarjous valaistuksen huoltotyöt”.

Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset

Tarjouspyyntöä ja urakkaa koskevia kysymyksiä tai lisätietopyyntöjä voi esittää 22.02.2024 klo 12.00 asti. Kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen hankinnat.tilapalvelu@janakkala.fi, sähköpostin aihekenttään merkintä ”Lisätieto-pyyntö valaistuksen huoltotyöt”. Kysymyksiin ja lisätietopyyntöihin vastataan viimeistään 23.2.2024 Janakkalan kunnan internetsivuilla osoitteessa https://www.janakkala.fi/tyo-ja-yrittaminen/tarjouspyynnot-ja-hankinnat

Saapuneet kysymykset ja vastaukset

Kysymys: Puitejärjestelyyn valitaan mahdollisesti useampi urakoitsija, miten päätetään kumpi urakoitsija hoitaa päivystyksen ja tilattavat huoltokierrokset?

Vastaus: Päivystyksessä käytetään edullisimman tarjoushinnan antanutta urakoitsijaa.  Mikäli edullisimmalla toimijalla on este suorittaa työtä, siirtyy päivystystyö seuraavaksi edullisimman tarjoushinnan antaneelle urakoitsijalle. Tilaaja ilmoittaa ja ylläpitää tietoutta siitä, kuka on päivystyksessä vastuussa oleva huoltourakoitsija (yksi kerrallaan). Huoltokierros pienkilpailutuksena puitejärjestelyyn valittujen urakoitsijoiden kesken.

Aiemmin tarjouspyynnössä oli kirjattu: Puitejärjestelyyn valitaan 1-3 yritystä, jos hyväksyttäviä tarjouksia tulee tarvittava määrä. Valittujen yritysten kanssa perustetaan puitejärjestely. Sopimusehtoina noudatetaan YSE 1998 ehtoja. Tilaaja valitsee työnsuorittajan kohdekohtaisesti puitesopimusyrityksistä huomioiden kohteen laadun sekä työn luonteen ja kiireellisyyden. (liite 1, kohta 1 Yleistä)

Kysymys: Purettava järjestelmä siirtyy urakoitsijan omaisuudeksi, voiko esim. puupylväiden hävitykset ja muut hävityskulut laskuttaa tilaajalta toteutuneen mukaan YSEn mukaan?

Vastaus: Tavallisten purkujätteiden kuljettamisesta ja hävittämisestä vastaa urakoitsija. Ongelmajätteiden osalta hävityskustannuksista vastaa tilaaja, siirtokirjat ja maksutositteet toimitetaan tilaajalle. Edellä oleva vastaus perustuu YSE 1998 /53 §  mukaan.